اسکار

فروشنده برنده اسکار شد

فروشنده برنده اسکار شد

دیشب در اعلام فیلم های انتخاب شده اسکار، فیلم فروشنده، نماینده ایران در مراسم اسکار موفق به کسب جایزه بهترین ...
0