. طرح های تزئینی تخم مرغ - فروشگاه هنری رارَنگی

طرح های تزئینی تخم مرغ

نمونه طرح های تزئینی تخم مرغ

طرح های تزئینی تخم مرغ

طرح های تزئینی تخم مرغ رو امروز براتون تهیه کردیم که میتونید این طرح هارو با رنگ یا پارچه یا کاغذ رنگی روی تخم مرغ کار کنید، این طرح های تزئینی میتونه برای مناسبت خاصی باشه یا هم با توجه به نزدیکی عید نوروز میتونید تخم مرغ های عید رو به صورت های زیر نقاشی یا طراحی کنید.

 

نمونه طرح های تزئینی تخم مرغ

نمونه طرح های تزئینی تخم مرغ

نمونه طرح های تزئینی تخم مرغ

نمونه طرح های تزئینی تخم مرغ

نمونه طرح های تزئینی تخم مرغ

نمونه طرح های تزئینی تخم مرغ

 

+ +

پیگیری سفارش
لیست مقایسه